Hladnjače, rashladne komore

Ukoliko se bavite poslom koji podrazumeva rad sa hranom, svakako su vam neophodne rashladne komore. Rashladne komore firme Frost imaju ulogu da prvenstveno u tome očuvaju kvalitet i svežinu namirnica.

Rashladne komore se primenjuju kod rashlađivanja, smrzavanja, lagerovanja:

 • Mleka i mlečnih proizvoda
 • Mesa i mesnih prerađevina
 • Voća i povrća
 • Ribe i ribljih proizvoda
 • U pekarskoj i konditorskoj proizvodnji
 • Kod proizvodnje sladoleda
 • U farmaceutskoj industriji
 • U ugostiteljstvu
 • Kod prerade i čuvanja kože
 • Za čuvanje određenih vrsta mladica
 • Kod prozvodnje i prodaje cveća

Kućišta rashladnih komora izrađuju se od termoizolacionih samonosivih poliuretanskih panela renomiranih proizvođača. 
Debljina zidova je, u zavisnosti od temperaturnog režima, od 60 do 250 mm.
Paneli rashladnih komora su obostrano obloženi čeličnim plastificiranim limom, ispunjeni samogasivom poliuretanskom ispunom gustine 40- 42 kg/m3.
Standardno se ugrađuju zaokretna ili klizna hladionička vrata inostranih proizvođača.
Dimenzije rashladnih komora se određuju po zahtevima kupaca, tj. potrebnom kapacitetu na osnovu zadatih parametara:

 • Vrsta proizvoda koji se hladi, smrzava ili lageruje
 • Temperatura na koju je potrebno ohladiti proizvod
 • Količine dnevnog unosa
 • Brzine postizanja zadate temperature

Izrađuje se detaljni proračun debljine izolacije, rashl. kapaciteta, kao i same cene posla. Rashladna postrojenja se, pre konačnog davanja ponude ili same montaže, uvek detaljno sagledavaju, na osnovu čega se pravi proračun rashladne instalacije što je osnov za kvalitetan izbor opreme koju ćemo isporučiti.

Uvek se bira oprema renomiranih proizvođača BITZER, DANFOSS, MANEUROPA, ALKO, GUNTNER... sa kojom, iz našeg iskustva, nema problema u eksploataciji i korišćenju rashladne instalacije.

Oprema (agregatna jedinica) je spakovana u cinkovana plastificirana kućišta za spoljnu upotrebu ili na čeličnim bojenim postoljima za primenu u mašinskim salama. Agregati i kompletna oprema se detaljno ispituju pre isporuke, tako da dobijamo brzu i efikasnu montažu na objektu.

Sve instalacije na objektima podležu opsežnim kontrolama kod izvođenja i puštanja u rad što ostavlja malo prostora eventualnim problemima.

Učestvovanjem u montažama i servisiranju kod najsavremenijih rashl. instalacija, kao i stalnim usavršavanjem, naša servisna služba spremna je da odgovori najsloženijim zahtevima u oblasti hlađenja. ADAP-COOL kao jedan od najnaprednijih sistema za upravljanje rashladnim postrojenjima je svrstan u polje našeg delovanja. Primenom ADAP-COOL-a i praćenjem postrojenja na kojima je namontiran došli smo do podataka o velikim uštedama energije kao i značajno boljem iskoršćenju rashladnih instalacija, što znači manja kaliranja dugo uskladištene robe. Samim tim objekti sa ADAP-COOL-om ostvaruju veće profite i sa zadovoljstvom preporučuju ugradnju ovog sistema hlađenja. HACCP, kao nezaobilazni standard u proizvodnji i prodaji hrane, pratimo, kao i zahteve koji se odnose na rashladna postrojenja primenjujemo u novim montažama a po potrebi i stare instalacije prilagođavamo tim zahtevima tako da korisnik dobija postrojenje koje ne mora dodatno prilagođavati u samoj standardizaciji. Dugotrajna saradnja sa velikim firmama - ozbiljnim proizvođačima i prodavcima hrane kojima je rashladno postrojenje srž poslovanja govori o obučenosti, brzini i odnosu koji vlada između nas i firmi - korisnika naših usluga.